Koulutyö

Helluntaiseurakuntien koulupalvelu

 Helluntaiseurakuntien koulupalvelu pyrkii vastaamaan lasten ja nuorten kasvatuksellisiin haasteisiin. Sen tavoitteena on tukea koulujen uskonnonopetusta ja oppilaiden hyvinvointia, ehkäistä syrjäytymistä ja edistää monikultturista asennoitumista lasten ja nuorten keskuudessa.
 
Koulupalvelu tarjoaa kouluille ja oppilaitoksille nukketeattereita, konsertteja ja näyttelyitä, draamaesityksiä ja materiaalipalvelua. Lisäksi Koulupalvelu järjestää uskonto- ja valistustunteja sekä eri maissa tapahtuvan lähetystyön esittelytunteja. Palvelu on kouluille maksuton.
 
Helluntaiseurakunnilla on koulutyön tekemisestä 30 vuoden kokemus. Koulupalvelusta vastaavat alueelliset, asiantuntevat ja ajan hermolla olevat koulutyöntekijät tai yhdyshenkilöt.
 
Päijät-Hämeen koulutyöntekijöinä toimii
Teemu Kaski                 040 5622986              teemu.kaski@helluntaikirkko.fi